Viden Erfaring Kvalitet.

Larsens Tegnestue er en arkitektvirksomhed på Nørrebro i København. Vi er drevet af en stærk tro på, at rum påvirker mennesker, og at alle mennesker har ret til gode rum – rum der giver positive oplevelser og får mennesker til at udfolde deres potentiale.

Tegnestuen arbejder bredt med byggeri, rum og design. Vi udfører store som små opgaver. Vores projekter er hovedsagligt ombygning og renovering af eksisterende bygninger –  fra nyere industribygninger til fredede, historiske bygninger samt indretning og design af specialinventar. Vores kunder er primært professionelle offentlige og private bygherrer. 

Som henholdsvis bygningskonstruktører, arkitekter, indretningsarkitekt og byggeøkonom har Tegnestuens ansatte kompetencerne til at håndtere hele byggeprocessen. 

Byggeprocessen opstartes i dialogen med bygherrerne og brugerne om deres ønsker, behov samt fysiske og økonomiske rammer. Vi opretholder en tæt dialog med bygherrerne og brugerne gennem alle projektets faser.

Tegnestuens ambition er at skabe det bedst mulige resultat for bygherrerne og brugerne. Vi tilstræber at tilføre merværdi ved at skabe karakterfulde, rumlige rammer med langtidsholdbare og fremtidssikrede løsninger, der er funktionelle, inspirerende og attraktive.

Vi projekterer med blik for de muligheder, der ligger i de eksisterende fysiske rammer – materialer, overflader, konstruktioner rum eller omgivelser. Alle bygninger har kvaliteter, der med fordel kan udnyttes.

Larsens Tegnestue, der er en videreførelse af firmaet Retail Design, blev grundlagt i 2002 af arkitekt Lars Larsen. Lars har tidligere drevet tegnestuen Muotoilutoimisto m4 oy i Finland.