Private projekter

Private projekter

Større og mindre projekter for private bygherrer

Arkitektbistand til private bygherrer. Alt efter bygherres behov hjælper vi med overordnet koncept, skitsering, myndighedbehandling, projektering, udbud og koordinering.