Faglige organisationer flytter sammen

2020-21

Politiforbundet, Politiets Sprogforbund, Dansk Told og Skatteforbund og Tjenestemændenes Låneforening flytter sammen i Codanhus

Det markante kontorhus Codanhus blev den nye adresse da 4 faglige organisationer ønskede at samle deres aktiviteter. De enkelte organisationer har udover deres egne lokaler fælles områder og faciliter, som øger mulighederne for samarbejde mellem organisationerne. 

Udsigten i sig selv er fantastisk, men organisationer ønskede også en indretning med karakter. Codanhus er et fint eksempel på et betonhus, med en meget fast rytme, der var et ønske om at skabe variation dels mellem organisationerne dels mellem de enkelte kontorer, så medarbejderne vil opleve forskellighed / forandring i løbet af deres arbejdsdag.

Tegnestuen bistod med lejerrådgivning i.fh.t. ejer/udlejer, projektering i.fb.m. ombygningen og varetagelse af lejers interesser. I tæt samarbejde med organisationerne udviklede vi et samlede koncept for etagerne samt indretning til fælles funktioner og de enkelte organisationers lokaler.