Løbende renovering af Erhvervsakademi – KEA

2011-2018 | Bygherre: KEA – Københavns Erhvervsakademi

Løbende vedligehold og opgradering af KEA:
Myndighedsbehandling, rådgivning, udbud, byggestyring, planlægning og design

KEA afdeling på Prinsesse Charlottes Gade 38, Nørrebro blev oprindeligt bygget til  Teknisk Selskabs Skole. Den består af seks forskellige bygninger, der blev opført i første halvdel af det 20. århundrede – heriblandt en fint detaljeret klassicistisk bygning og en funktionel industribygning med en kæmpe skorsten, opført til undervisning omkring en kollosal dieselmotor. Nu huser bygningerne KEA’s uddannelser til Byggeri og Teknik – både de dansk og internationale linjer. 

KEA ønskede en løbende renovering og opgradering af bygningerne – herunder energirenovering – og en tilpasning af bygningerne til nye studieretninger.

Larsens Tegnestue gennemførte en mangfoldighed af projekter under disse overordnede krav. Vi stod for projekterne gennem hele processen fra myndighedsbehandling, rådgivning, udbud og byggestyring til planlægning og design. Projekterne blev udført i fagentrepriser.

Tegnestuen skabte slidstærke løsninger, der kunne klare de studerende og ansattes daglige brug – herunder design af fast og specialinventar. Vi indtænkte såvidt muligt bygningernes fine, eksisterende elementer og overflader i opgaveløsningen.

Der blev foretaget udvendig efterisolering af facaden, vinduesudskiftning, efterisolering af tagetager og etagedæk, indvendig renovering af og ombygninger til kantine, elevkøkkener, møde- og lærerrum samt pause- og undervisningsområder. 

Tegnestuen løste opgaverne i samarbejde med KEA Drift samt KEA’s administration og studerende. 

Sideløbende var vi behjælpelige med rådgivning på andre af KEAs afdelinger.

KEAs afdeling på Prinsesse Charlottes Gade 38 var Larsens Tegnestues første større opgave for en uddannelsesinstitution, der snart førte til projekter for andre uddannelsesinstitutioner: Copenhagen Business Academy, Hal C – Next Uddannelse København samt Frisør- og Kosmetikerskolen – Next Uddannelse København.