Nye rammer for erhvervsskole

2017/2018 | Kunde: NEXT Uddannelse København

Tidssvarende læringsmiljø på erhvervsskole:
Planlægning, indretning samt design af fast inventar til Frisør- og Kosmetikeruddannelserne

Frisør- og Kosmetikeruddannelserne NEXT København flyttede i 2018 ind på Rentemestervej 17 i Københavns Nordvestkvarter.

Uddannelserne havde i lang tid haft til huse på Glentevej (ligeledes Københavns Nordvestkvarter), men lokalerne var nedslidte og utidssvarende rammer for undervisningen.

Ambition var derfor at vi på den nye adresse skulle skabe tidssvarende rammer, der indbyder til og fremmer læring.

Larsens Tegnestue skabte sammen med NEXT 2500 kvm attraktive, fleksible rammer velegnet til det daglige slid. Erhvervsskolen blev udstyret med åbne uddannelsesområder med højt til loftet og et råt look – fx beholdt vi nogle af de rå betonflader og lod de mange installationer være synlige. De rummelige rammer summer nu dagligt af liv.

Larsens Tegnestue planlagde og indrettede skolens mange forskellige funktioner: 190 frisørstationer med vaskestationer, 31 brikse til kosmetikerbehandlinger, undervisningsområder, lærerstationer og -værelse, møderum samt et multifunktionelt lokale, der kan bruges til undervisning, demonstrationer og shows med catwalk og specialbelysning. Skolen bruges også til efteruddannelse og af Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere (DOFK) til forskellige aktiviteter.

Vi planlagde og indrettede et receptionsområde med butik til elever og kunder. Tegnestuen designede i den forbindelse en receptionsdisk med tilhørende glasmontre til udstilling af hårprodukter. Disken blev produceret og monteret af de meget dygtige lærlinge fra møbelsnedkeruddannelsen.

Den samlede planlægningen foregik i samarbejde med NEXT Drift samt Frisør- og Kosmetikeruddannelserne. 

Uddannelseslokalerne er forholdsvis installationskrævende – især “værkstedspladserne”. Tegnestuens projekt skulle derfor nøje koordineres med den generelle ombygning af Rentemestervej 17, som ejeren AKF-Holding stod for i samarbejde med Arkitema Architects.