Tidsvarende kontorer i Nord-Vest

2018-2019 | Kunde: AKF Holding

Attraktive kontorer med respekt for Nordvestkvarterets karakter:
Myndighedsbehandling, planlægning, projektering og detaljering

De fire bygninger på Dortheavej 10 og 12 i København er fine eksempler på Nordvestkvarterets småindustri. Bygningerne blev opført i begyndelsen af det 20. århundrede og husede oprindeligt Kjöbenhavns Talgsmelteri og senere bl.a. Københavns Møbelfabrik.  

Da AKF Holding købte ejendommene, besluttede de at udvikle nogle af bygningerne og løfte området. Der skulle foretages en gennemgribende renovering og ombygning af ejendommene, så de kunne bruges til attraktive og tidssvarende kontorer.

Larsens Tegnestue stod for planlægning, myndighedsbehandlingen – herunder ændring af anvendelseskategori, projektering, udbud, detaljering og håndtering af lejerønsker i forhold til indretning.

Vi tilstræbte at integrere de industrielle træk i renoveringen – at bygge videre på historikken og samtidigt skabe attraktive, funktionelle lokaler. 

Tegnestuen udarbejdede en indeklimaløsning, hvor der blev etableret lokale mikroventilationssystemer. Dette er en mindre indgribende installation i forhold til bygningerne, end etableringen af et traditionelt ventilationsanlæg.

Vi skabte nye, åbne rumløsninger ved at fjerne enkelte vægge, etablere nye vinduer for at give lysindfald fra begge sider og fjerne to etagedæk for at give dobbelthøje rum. 

De moderne installationer blev samlet i radiatorskjulere langs ydervæggene for at fastholde et simpelt udseende og trække tråde til bygningernes fortid. Endvidere synliggjorde vi konstruktionerne og udvalgte, oprindelige overflader.

En af de nye lejere er Lagkagehuset, der har installeret deres hovedkvarter i de nyrenoverede bygninger. Det kulinariske laboratorium .506 havde allerede deres produktionskøkken og kontor på Dortheavej 12. De lejede en nyrenoveret etage mere til udvidelse af deres kontor.

Larsens Tegnestue har assisteret Lagkagehuset og .506 med deres indretning.