Indretning af hovedkontor – Kilroy Group

2015 – 2017 | Kunde: Kilroy International A/S

Indretning af kontorer i bygning i det indre København:
Lejerrådgivning, indretning og design

I forbindelse med en generel bygningsrenovering fik Kilroy Group mulighed for at udvide deres kontorer og samle flere af deres datterselskaber på samme adresse.

Kilroy Group bad Larsens Tegnestue komme med forslag til indretning af Kilroys hovedkontor på Nytorv i København.

Lokalerne spreder sig over tre forskellige bygninger, der arkitektonisk spænder fra neoklassicisme til 1930’ernes industrille byggeri. Tegnestuens mål var at etablere funktionelle og attraktive rum på tværs af bygningerne. Rum der afspejler Kilroy Groups arbejdsprocesser og -kultur.

Vi organiserede og planlagde funktioner og indretning og designede faste møbler. Vi designede Kilroy’s kontorer, møderum, åbne arbejdsområder, et projekt- og bestyrelseslokale, et kantineområde og en terrasse. 

Resultatet af indretningsprojektet blev et fleksibelt, friskt og dynamisk hovedkontor, der passer til Kilroys identitet og kultur.

Larsens Tegnestue fungerede som rådgiver for Kilroy og koordinerede med udlejers og udlejers arkitekt, Zeso Architects.